sözlük | sözlük sözüniň manysy AjapSozluk.com

Ugruny üýtget

Uly rusça-türkmençe sözlük

sözlük
глоссарий; словарный; словарь; лексикон; лексический
sözlük işi - словарная работа
sözlük neşirýaty - словарное издательство
türkmençe-rusça sözlük - туркменско-русский словарь
jübi sözlügi - карманный словарь
orfografik sözlük - орфографический словарь
sözlük sostawy
словарь

Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi

sözlük
1. [söz]  Düşündiriş berlen ýa-da bir dilden başga bir dile terjime edilen elipbiý tertibindäki sözleriň ýygyndysy.  [Umumy]
2. [söz]  Bir dildäki ähli sözleriň ýa-da bir eserde ulanylýan sözleriň jemi.  [Umumy]

© Ajapsozluk.com 2008-2022.